Preview Status Change
169 NKJR Nick Jr 119° TP 6 SD Instant Order – Preview Ended
169 NKJR Nick Jr 61.5° TP 7 SD MPEG4 Instant Order – Preview Ended
169 NKJR Nick Jr 77° TP 10 SD MPEG4 Instant Order – Preview Ended

Regional Flag Change
169 NKJR (119° TP 6) Regional Flag changed
169 NKJR (61.5° TP 7) Regional Flag changed
169 NKJR (77° TP 10) Regional Flag changed

9626 Channels